ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΔΑ: 6ΓΟΚ46907Θ-ΛΥΚ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 09:13:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΟΚ46907Θ-ΛΥΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου