Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1024/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΦΟΧ46907Θ-ΧΛ8

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1024/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2022 10:24:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΟΧ46907Θ-ΧΛ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου