ΧΕ-1818 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 ,CLAW BACK Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 (1894.96), REBATE A ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (26.78), REBATE B ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (45.49) – ΑΔΑ: 6ΕΞΑ46907Θ-92Ο

Θέμα: ΧΕ-1818 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 ,CLAW BACK Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 (1894.96), REBATE A ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (26.78), REBATE B ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (45.49)
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2022 18:32:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΞΑ46907Θ-92Ο
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου