ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ BASKET – ΑΔΑ: 6ΕΙΘ46907Θ-5Ρ9

Θέμα: ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ BASKET
Ημερομηνία: 11/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2022 14:28:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΙΘ46907Θ-5Ρ9
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου