ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΔΟΧ – ΤΣΟΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΑΔΑ: 6ΕΑΜ46907Θ-ΜΔΝ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΔΟΧ – ΤΣΟΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημερομηνία: 12/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2022 14:39:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΑΜ46907Θ-ΜΔΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου