ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΑΔΑ: 6Ε6646907Θ-ΥΟ1

Θέμα: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 08:21:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε6646907Θ-ΥΟ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου