Την αποζημίωση ημερησίων μετακινήσεων της υπαλλήλου Κώσταρου Αικατερίνης κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 5ο,6ο,7ο – ΑΔΑ: 6Ε2646907Θ-Π7Α

Θέμα: Την αποζημίωση ημερησίων μετακινήσεων της υπαλλήλου Κώσταρου Αικατερίνης κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 5ο,6ο,7ο
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 09:15:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε2646907Θ-Π7Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου