Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Ε0Κ46907Θ-374

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 14:46:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε0Κ46907Θ-374
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου