Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3034/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΔΩΦ46907Θ-ΦΩ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3034/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 17/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2022 08:40:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΩΦ46907Θ-ΦΩ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου