ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ BASKET – ΑΔΑ: 6ΧΣΟ46907Θ-ΗΩΖ

Θέμα: ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ BASKET
Ημερομηνία: 21/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/10/2022 13:44:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΣΟ46907Θ-ΗΩΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου