Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΡΙΒΛΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΑΘ846907Θ-Υ1Φ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΡΙΒΛΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 26/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2022 10:32:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΘ846907Θ-Υ1Φ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου