Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 414/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6Α7Μ46907Θ-ΛΛ4

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 414/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2022 10:21:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α7Μ46907Θ-ΛΛ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου