ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ – ΑΔΑ: 6Α3Φ46907Θ-ΘΤΗ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 13:00:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α3Φ46907Θ-ΘΤΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου