Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2893/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 69ΡΡ46907Θ-Β3Ο

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2893/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2022 11:34:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΡΡ46907Θ-Β3Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου