ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ – ΑΔΑ: 69ΠΒ46907Θ-ΤΕΑ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 09:07:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΠΒ46907Θ-ΤΕΑ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου