ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ – ΚΑΝΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ – ΑΔΑ: 687Λ46907Θ-7ΝΞ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ – ΚΑΝΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ
Ημερομηνία: 21/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/10/2022 14:25:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 687Λ46907Θ-7ΝΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου