Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΑΔΑ: 67ΜΩ46907Θ-ΘΡΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ημερομηνία: 31/10/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2022 09:44:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΜΩ46907Θ-ΘΡΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου