Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 161/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 66ΒΜ46907Θ-Ρ2Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 161/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 18/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2022 13:34:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΒΜ46907Θ-Ρ2Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου