Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/17-10-2022 (θέμα 34ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΔΑ: 66Ψ546907Θ-ΑΦΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/17-10-2022 (θέμα 34ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2022 13:24:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Ψ546907Θ-ΑΦΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου