Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2926/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 668Χ46907Θ-Γ4Τ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2926/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 31/10/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2022 12:16:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 668Χ46907Θ-Γ4Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου