Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερησίων μετακινήσεων του Σαμαρτζη Νικολαου , κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας με επιστροφή για το μήνα 8ο – ΑΔΑ: 64Η246907Θ-Τ3Η

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερησίων μετακινήσεων του Σαμαρτζη Νικολαου ,
κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας με επιστροφή για το μήνα 8ο
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 09:12:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64Η246907Θ-Τ3Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου