Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερησίων μετακινήσεων του Ζέρβα Λάμπρου , κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας για το μήνα 10ο – ΑΔΑ: 63ΓΣ46907Θ-ΞΕ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερησίων μετακινήσεων του Ζέρβα Λάμπρου ,
κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας για το μήνα 10ο
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 09:21:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΓΣ46907Θ-ΞΕ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου