Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 230/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 62ΤΚ46907Θ-0ΩΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 230/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 08:40:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΤΚ46907Θ-0ΩΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου