ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΠΑΛΛΗ – ΑΔΑ: 62ΚΛ46907Θ-Θ3Ψ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΠΑΛΛΗ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 09:06:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΚΛ46907Θ-Θ3Ψ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου