Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 87/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 62ΦΗ46907Θ-2ΤΩ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 87/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 17/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2022 08:57:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΦΗ46907Θ-2ΤΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου