Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2279/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 625Ω46907Θ-ΙΟΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2279/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 14:20:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 625Ω46907Θ-ΙΟΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου