Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 87/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 61ΤΧ46907Θ-ΝΝΩ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 87/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 13:04:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΤΧ46907Θ-ΝΝΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου