ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: 61ΡΑ46907Θ-7ΛΤ

Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 21/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/10/2022 08:26:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΡΑ46907Θ-7ΛΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου