ΧΕ-1551 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 681/2022 – ΑΔΑ: Ρ6Υ446907Θ-61Ο

Θέμα: ΧΕ-1551 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 681/2022
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 16:02:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6Υ446907Θ-61Ο
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου