Την ανάγκη έγκρισης της σκοπιμότητας δαπάνης για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΔΑ: ΨΥΕ146907Θ-3ΜΕ

Θέμα: Την ανάγκη έγκρισης της σκοπιμότητας δαπάνης για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 27/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 09:22:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΕ146907Θ-3ΜΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου