ΧΕ-1575 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΘ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΞΟΝ46907Θ-059

Θέμα: ΧΕ-1575 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΘ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 20/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 13:26:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΟΝ46907Θ-059
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου