Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2867/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΒΘΓ46907Θ-ΙΗ2

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2867/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 13/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2022 13:55:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΘΓ46907Θ-ΙΗ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου