ΧΕ-1573 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1007/2022 – ΑΔΑ: ΨΒ8Η46907Θ-ΒΤΒ

Θέμα: ΧΕ-1573 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1007/2022
Ημερομηνία: 20/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 13:25:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ8Η46907Θ-ΒΤΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου