ΧΕ-1544 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1625/2021 , ΧΕ 923/2021 , ΧΕ 409/2022 & ΧΕ 700/2022 – ΑΔΑ: ΨΒ6846907Θ-6ΟΩ

Θέμα: ΧΕ-1544 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1625/2021 , ΧΕ 923/2021 , ΧΕ 409/2022 & ΧΕ 700/2022
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:08:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ6846907Θ-6ΟΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου