Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Δίσκων και Μνημών». – ΑΔΑ: ΨΘΒΥ46907Θ-ΡΔΠ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Δίσκων και Μνημών».
Ημερομηνία: 23/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/09/2022 09:41:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΒΥ46907Θ-ΡΔΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου