Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.227 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΘΚΔ46907Θ-ΓΛΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.227 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2022 08:56:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΚΔ46907Θ-ΓΛΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου