Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1595/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΠΖΓ46907Θ-7Κ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1595/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2022 11:40:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΖΓ46907Θ-7Κ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου