ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 2986/13.09.2022 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΠΘ846907Θ-ΥΚΑ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 2986/13.09.2022 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2022 13:23:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΘ846907Θ-ΥΚΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου