Αντίγραφα/ Έγχρωμα Α4, 7.533τεμ. και Αντίγραφα/ Ασπρόμαυρα Α4, 15.901τεμ. – ΑΔΑ: ΨΨΟΔ46907Θ-ΦΛΕ

Θέμα: Αντίγραφα/ Έγχρωμα Α4, 7.533τεμ. και Αντίγραφα/ Ασπρόμαυρα Α4, 15.901τεμ.
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 11:09:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΟΔ46907Θ-ΦΛΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου