ΧΕ-1506 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 355/2022 – ΑΔΑ: ΨΨ5Α46907Θ-ΦΥΗ

Θέμα: ΧΕ-1506 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 355/2022
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:12:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ5Α46907Θ-ΦΥΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου