Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2309/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΠΧΕ46907Θ-1ΡΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2309/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 27/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/09/2022 09:16:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΧΕ46907Θ-1ΡΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου