ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΩΝ 9Χ9 – ΑΔΑ: ΨΠΑ846907Θ-ΣΛΤ

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΩΝ 9Χ9
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 13:59:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΑ846907Θ-ΣΛΤ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου