ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΣΕΩΝ POS – ΑΔΑ: ΨΟΡΛ46907Θ-Α9Ξ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΣΕΩΝ POS
Ημερομηνία: 30/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/09/2022 14:13:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΡΛ46907Θ-Α9Ξ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου