ΧΕ-1599 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 220/2022 & ΧΕ 677/2022 – ΑΔΑ: ΨΩΨ246907Θ-ΝΦΡ

Θέμα: ΧΕ-1599 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 220/2022 & ΧΕ 677/2022
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 13:24:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΨ246907Θ-ΝΦΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου