ΧΕ-1659 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΟ7Γ46907Θ-ΜΛΓ

Θέμα: ΧΕ-1659 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΩΝ
Ημερομηνία: 30/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:16:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ7Γ46907Θ-ΜΛΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου