ΧΕ-1618 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 837/2022 – ΑΔΑ: ΨΟ5Ι46907Θ-7ΙΠ

Θέμα: ΧΕ-1618 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 837/2022
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 08:36:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ5Ι46907Θ-7ΙΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου