ΧΕ-1569 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 738/2021 – ΑΔΑ: ΨΝ1846907Θ-20Ο

Θέμα: ΧΕ-1569 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 738/2021
Ημερομηνία: 20/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:21:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ1846907Θ-20Ο
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου