ΧΕ-1597 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 373/2022 – ΑΔΑ: ΨΛΞΛ46907Θ-2ΘΜ

Θέμα: ΧΕ-1597 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 373/2022
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:09:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΞΛ46907Θ-2ΘΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου