Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2510/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΛ0Ξ46907Θ-65Β

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2510/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 12:30:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ0Ξ46907Θ-65Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου