ΧΕ-1568 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚAN ΜΕ ΤA ΧΕ 342/2022 & XE 625/2022 – ΑΔΑ: ΨΚΙ146907Θ-ΔΗΥ

Θέμα: ΧΕ-1568 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚAN ΜΕ ΤA ΧΕ 342/2022 & XE 625/2022
Ημερομηνία: 20/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:38:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΙ146907Θ-ΔΗΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου